لیدایران در حال حاضر قادر به تشخیص ترافیک ایجاد شده از بیش از پنج هزار شرکت و سازمان ایرانی است


چگونه از وبسایت خود لید تولید کنیم؟ راه حل ارائه شده توسط لیدایران، انقلابی است در بازاریابی سنتی و استراتژی های تولید مشتری راغب. لیدایران با روشهای علمی و نوین آی پی ترکینگ ، جستجوی معکوس DNS و تحلیل ترافیک و با در اختیار داشتن حجم عظیمی از اطلاعات شرکتهای دولتی و خصوصی و افراد حقوقی در ایران، ترکیه، امارات، عراق، ارمنستان و آذربایجان و با در اختیار قراردادن اطلاعات شرکتهای بازدید کننده از وبسایت شما و نحوه ی تعامل آنها با محصولات یا سرویس ارائه شده توسط شما این قابلیت را دارد که بازدید کنندگان ناشناس وبسایت شرکت شما را به لید تبدیل کند.